De kleur van het bier wordt o.a. bepaald door het soort graan dat als basis wordt gebruikt, ongebrand of gebrand, de kleur van de suiker, kruiden of vruchten. De kleuren zijn vastgelegd in 4 klassen.

klasse A: lichtgekleurde bieren met een begin SG onder de 1060, minder dan 6% alc.
Klasse B: donkergekleurde bieren met een begin SG onder de 1060 , minder dan 6% alc.
Klasse C: lichtgekleurde bieren met een begin SG boven de 1060, meer dan 6% alc.
Klasse D: donkergekleurde bieren met een begin SG boven de 1060, meer dan 6% alc

In de tabel hieronder wordt de kleur met de bijbehorende waarde in grote lijnen aangegeven, zoals deze zijn opgesteld door de European Brewery Convention. Er zijn veel tussenliggende kleuren.